ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประมาณ ภูลบศรีอนุบาลแสวงหาจ.สิงห์บุรี สพม.5
2นางธันย์ชนก กลางประพันธ์ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)สพป.อยุธยา เขต 1 สพป.อยุธยา เขต 1
3นางอัญชนา เฉลิมวัฒน์วัดม่วงคันสพม.4 สพม.4
4นางเสาวลักษณ์ แก้วม่วงวัดท่าตลาดสพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
5นางพนินทรา ปิ่นวิเศษวัดมงคลธรรมนิมิตถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/12/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง