ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2559
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพิชญาภรณ์ งอยภูธรวัดงิ้วรายโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแล้ว สพป.นครพนมเขต 2
2นายทวี ฤทธิ์ฤดีวัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2)ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/12/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง