ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางกัลยา มาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสพป.สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
2นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3นายกิตติพงษ์ พลเสนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/12/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง