ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปรัชญา สังชาตรีวัดจำปาหล่อ (ธรรมะวิทยาทาน)โรงเรียนบ้้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต 3
2นางมยุรา อ่อนงามไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับราษฎร์อุปถัมภ์)โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป.สกลนคร เขต 3
3นางวิลาสินี นาโสกวัดเกษทองโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด สพป.มุกดาหาร
4นายวิชิต อภัยโสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง สพป.ลพบุรี เขต 2
5นายสุพจน์ อัดโดดดรวัดโพธิ์เกรียบโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป.อุดรธานี เขต 3