ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจิรัฐพงศ์ ฉัตรกิตติชัยบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)ถึงแก่กรรม 
2นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์วัดโพธิ์เอนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่าง
3นางสาวมณีกานต์ เรืองรุ่งวัดทางพระร.ร.บ้านหลุมข้าว สพป.ลพบุรี เขต 2