ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวชุติมา วงษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.เลย เขต 2
2นางนิทรา อุ่นทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองลาออกจากราชการ