ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสิริวิภา แสงดำวัดโพธิวงษ์ลาออกจากราชการ 
2นายปริญญา ศรีอุดมวัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)โรงเรียนอนุบาลหนองแค สพป.สระบุรี เขต 2
3นางสาวกมลมาสย์ จำปาดวงวัดงิ้วรายโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1
4นางสาวธัญญาวรรณ ออมทรัพย์วัดป่ามุนี (หมอมีเพิ่มเกษมสุวรรณ 5)โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1
5นางสุพิชฌาย์ เหลืองบุศราคัมวัดจันทร์นิรมิตรโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป.ลพบุรี เขต 1